Management

Echipa managerială:

prof. Boambă Călin Leon, Director;

prof. dr. Codreanu Teona, Director Adjunct;

Componența Consiliului de Administrație:

 1. Președinte: Prof. Boambă Călin Leon, Director;
  Membri:
  Prof. Codreanu Teona, Director adjunct;
  Prof. Bertea Gheorghe Mădălin, specialitatea matematică;
  Prof. Ifrim Adrian, specialitatea limba latină;
  Prof. Lazăr Ingrid Elena, specialitatea informatică;
  Prof. Constantinescu Anca Elena, specialitatea limba și literatura română;
  Elev Cojocaru Maria Alexandra, clasa a XII-a E, reprezentantul elevilor din colegiu;
  Grecea Armando, Reprezentantul Asociației Părinților din colegiu;
  Medvețki Roxana, Reprezentanta Asociației Părinților din colegiu;
  Vizitiu Cătălina – Reprezentantul Primarului municipiului Bacău;
  Diaconu Eusebiu Iancu, Reprezentant al Consiliului Bacău;
  Luca Vasile – Reprezentant al Consiliului Bacău;
  Dănilă Gheorghe  – Reprezentant al Consiliului Bacău.
  Prof. Rizan Tatiana, reprezentantul sindicatului Spiru Haret din colegiu;
  Purșega Lăcrămioara reprezentantul sindicatului FSLI din colegiu.
  Secretarul Consiliului de administrație este Prof. Postelnicu Pompilia

Tematica ședințelor CA 2017-2018

Proiectul de dezvoltare instituțională :proiect-de-dezvoltare-institutionala

 

lista funcțiilor din cadrul unității și a salariului de bază aferent 

lista pdf

Activități
Log In
Autentificare