Management

Echipa managerială:

prof. Boambă Călin Leon, Director;

prof. dr. Codreanu Teona, Director Adjunct;

Componența Consiliului de Administrație:

Președinte: Prof. Boambă Călin Leon,  specialitatea socioumane, Director;

Membrii:

Prof.  dr. Codreanu Teona, specialitatea limba și literatura  engleză, Director adjunct;

Prof. Lazăr Ingrid Elena, specialitatea informatică, responsabil catedra de Informatică și Tehnologii;

Prof. Constantinescu Anca Elena, specialitatea limba și literatura română;

Prof. Puiu Gabriel, specialitatea matematică, responsabil catedra de matematică;

Prof. Ifrim Adrian, specialitatea limba latină;

Eleva  Bitere Ioana, clasa a XII-a D, reprezentanta elevilor din colegiu;

Grecea Armando- reprezentantul Asociației Părinților din colegiu;

Armanu Lămâița – reprezentanta Asociației Părinților din colegiu;

Zamfir Mariana– reprezentanta Primarului municipiului Bacău;

Irofte Dumitru -reprezentant al Consiliului  Local Bacău;

Luca Vasile –  consilier local,reprezentant al Consiliului Local Bacău;

Dănilă Gheorghe  – consilier local, reprezentant al Consiliului Local  Bacău.

 

Prof. Rizan Tatiana- reprezentantul grupei sindicale  Spiru Haret din colegiu;

Secretar șef, Purșega Lăcrămioara-reprezentantul  grupei sindicale FSLI din colegiu.

Secretarul Consiliului de administrație este prof. Enea Daniela, specialitea limba și literatura română.

Tematica ședințelor CA 2017-2018

Lista funcțiilor din cadrul unității și a salariului de bază aferent la data de 30 septembrie 2017

Lista funcțiilor din cadrul unității și a salariului de bază aferent la data de 31 martie 2018

lista functiilor din cadrul unitatii si a salariului de baza aferent la data de 30 septembrie 2019

Activități
Log In
Autentificare