Echipa managerială

Echipa managerială:

prof. dr. Măcincă Adriana, Director;

prof. dr. Codreanu Teona, Director Adjunct;

Componența Consiliului de Administrație:

Președinte: Prof. dr. Măcincă Adriana specialitatea geografie, Director;

Membrii:

Prof. dr. Codreanu Teona, specialitatea limba și literatura  engleză, Director adjunct;

Prof. Lazăr Ingrid Elena, specialitatea informatică, responsabil catedra de Informatică și Tehnologii;

Prof. Năstase Ana Raluca, specialitatea matematică;

Prof.  Marinescu Georgeta, specialitatea limba franceză, responsabil catedra de limba franceză și limba germană;

Prof. Ifrim Adrian, specialitatea limba latină;

Elevul Stanca Daniel Dragoș, clasa a XI-a E, reprezentantul elevilor din colegiu;

Grecea Armando – reprezentantul Asociației Părinților din colegiu;

Armanu Lămâița – reprezentanta Asociației Părinților din colegiu;

Zamfir Mariana– reprezentanta Primarului municipiului Bacău;

Irofte Dumitru -reprezentant al Consiliului  Local Bacău;

Luca Vasile –  consilier local, reprezentant al Consiliului Local Bacău;

Dănilă Gheorghe  – consilier local, reprezentant al Consiliului Local  Bacău.

Observatori:

Prof. Rizan Tatiana – reprezentantul grupei sindicale „Spiru Haret” din colegiu;

Secretar șef, Purșega Lăcrămioara – reprezentantul  grupei sindicale FSLI din colegiu.

Secretarul Consiliului de administrație este prof. Enea Daniela, specialitatea limba și literatura română.

Tematica ședințelor CA 2017-2018

Lista funcțiilor din cadrul unității și a salariului de bază aferent la data de 30 septembrie 2017

Lista funcțiilor din cadrul unității și a salariului de bază aferent la data de 31 martie 2018

Lista functiilor din cadrul unitatii si a salariului de baza aferent la data de 30 septembrie 2019

Lista funcțiilor din cadrul unității și a salariului de bază aferent la data de 30.09.2020

Declaratie-avere_Declaratie-de-interese-director-Macinca-Adriana

Declaratie-avere_Declaratie-de-interese-director-adj.-Codreanu-Teona

Declaratie-avere_Declaratie-de-interese-director-Boamba-Calin-Leon