Azi,  5 noiembrie 2008, orele 12, în holul central al colegiului a avut loc lansarea romanului „Pianul zdrobit ” de Alexandru Ţanţu, elev al clasei a IX-a I, profil matematică informatică cu o prefață semnată de scriitorul Calistrat Costin, președintele Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România. Autorul se află la  a doua carte, prima fiind una de schițe.Catedra de limba şi literatura română a organizat festivitatea deschisă de directorul colegiului nostru, prof. Vasile Cautiş.

Joi, 23 octombrie2008, colegiul nostru a primit echipamente pentru un nou laborator cu platformă A.e.L, în cadrul programului S.E.I.(Sistem Educaţional Informatizat), al Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului şi Firmei de software SIVECO.Dotarea constă în : 24 de staţii de lucru, o staţie de back-up şi un server, o imprimantă laser,  videoproiector şi laptop, precum şi software-ul  corespunzător desfăşurării de lecţii asistate de calculator pentru o serie de discipline ca: biologie, chimie, economie, fizică, geografie,informatică, istorie, matematică, limba engleză, limba română, psihologie, e.t.c. De asemenea, există si trei enciclopedii virtuale: Ion Luca Caragiale, Constantin Brâncuşi şi Nichita Stănescu.