Catedra de Limba franceză și germană

LIMBA FRANCEZĂ:

  1. Arminia Aura  Maria – grad didactic I;
  2. Ghiuș Elena – grad didactic II;
  3. Grinţescu Ioan – grad didactic I;
  4. Marinescu Georgeta – grad didactic I – evaluator DELF;
  5. Manoliu Elena – grad didactic definitiv;
  6. Sterpu Angela – grad didactic I;

 

  1. LIMBA GERMANĂ:
  1. Iraşcu Ingrid – grad didactic I;
  2. Cură Adina Maria – grad didactic definitiv;

 

 

Activități
Log In
Autentificare