Anunț burse municipale 2017

Având în vedere adresa nr. 3635/10.05.2017 privind acordarea burselor municipale, vă comunicăm următoarele:
– dosarele se depun în perioada 11-15 mai 2017 la secretariatul colegiului, între orele 11:00 – 14:00;
– conform adresa nr. 3635/10.05.2017 anexa 2 numărul burselor municipale alocate CNVA este de 354 de burse;
– afișarea rezultatelor evaluării dosarelor și acordarea punctajelor în data de 16 mai 2015 , ora 09:00;
– depunerea contestațiilor, se face conf. Art. 37/ din HCL Bacău nr. 50/28.02.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Registratura Primăriei Bacău în data de16 mai 2017, până la ora 14,00.
Dosarul va cuprinde:

– Cerere de solicitare a bursei în care se va specifica numele și prenumele elevului, clasa, prenumele părinților, adresa, media sem. I și nota la purtare sem. I anul școlar 2016 – 2017. Dirigintele va certifica media și nota la purtare cu numele, prenumele și semnătura;

– Adeverința eliberată de profesorul coordonator de activitatea extracurriculară, conform art.15 capitolul II din Regulamentul de acordare a burselor municipale Bacău, pe care vor fi trecute nota acordată elevului pentru activitatea desfășurată în sem. I an școlar 2016 – 2017, pe o scală de la 1 – 10.

– Diplome/adeverințe/certificate care să ateste participarea la activitatea extracurriculară.
Descarca documente necesare:
h-c-l-__nr-50_din_28-02-2011-5-6
adev bursa primarie
LISTA CU PROIECTE ELIGIBILE PENTRU DOSARUL DE BURSA

Postat în Anunturi importante

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Activități
Log In
Autentificare