Blog

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE “VASILE ALECSANDRI” 2010

S-a lansat a V-a ediţie a Concursului naţional de creaţie “Vasile Alecsandri” . Vă invităm să participaţi!


Regulament concurs Alecsandri 2010-2011

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE −“Vasile Alecsandri”

EDIŢIA  a V-a, 2010-2011

ARGUMENT

În perspectiva integrării învăţământului românesc în cerinţele şi standardele europene este necesar să cultivăm la elevi mândria specificităţii culturale proprii printr-o revalorificare a potenţialului cultural.

Proiectul are ca principal scop valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al liceenilor în realizarea unor lucrări artistice originale şi în traducerea de texte, precum şi potenţialul socio-cultural al profesorilor.

Obiectivele proiectului

1.   Cunoaşterea şi protejarea valorilor culturale şi literare proprii.

2.   Descoperirea unor noi talente, care se pot dezvolta şi confirma pe parcurs, întărind prestigiul şcolii şi al comunităţilor cărora le aparţin.

3.   Stimularea creativităţii, a curiozităţii intelectuale, a comunicării şi deschiderii culturale ca elemente constitutive ale personalităţii tânărului european contemporan.

4.   Educarea intelectuală, morală şi estetică a tinerilor, pregătindu-i pentru o viaţă cu noi şi multiple provocări.

REGULAMENT DE PARTICIPARE

1. Precizări generale

Concursul 2010-2011 va cuprinde trei secţiuni, după cum urmează:

 1. secţiunea Creaţie literară: Poezie, Proză, Dramaturgie;
 2. secţiunea Arte Vizuale: Ex-libris;
 3. secţiunea Traduceri, în limbile engleză şi franceză.
 • Participanţii vor trimite lucrările și fişa de participare într-un singur fişier ataşat, pe adresele electronice ale concursului, specifice fiecărei secţiuni, până la data de 01.12.2010.
 • Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni/ subsecţiuni, în condiţiile respectării regulamentului.

2. Precizări specifice secţiunilor

SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ

 • Pot participa elevi (clasele a IX-a – a XII-a). Textele trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs şi va suporta consecinţele legii.
 • Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, la 1 rând, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.

Ø      Pentru subsecţiunea Poezie se va trimite un grupaj de 5 texte într-un singur fişier Word. Numele fişierului (de 1-5 cuvinte) va constitui şi motto-ul cu care participantul va intra în concurs. Adresa pe care se vor trimite lucrările este: poeziealecsandri@gmail.com

 • Pentru subsecţiunea Proză (proză scurtă, roman) textul va cuprinde minim 2 pagini – maxim 10 pagini, într-un singur fişier Word. Numele fişierului (de 1-5 cuvinte) va constitui şi motto-ul cu care participantul va intra în concurs. Adresa pe care se vor trimite lucrările este:  prozaalecsandri@gmail.com
 • Pentru subsecţiunea Dramaturgie, lucrarea va cuprinde minim 2 pagini – maxim 15 pagini într-un singur fişier Word. Numele fişierului (de 1-5 cuvinte) va constitui şi motto-ul cu care participantul va intra în concurs. Adresa pe care se vor trimite lucrările este:  teatrualecsandri@gmail.com

SECŢIUNEA ARTE VIZUALE: EX-LIBRIS

Ø      Adresa pe care se vor trimite lucrările este: exlibrisconcurs@yahoo.com (aceasta este si adresa la care puteti pune intrebari referitoare la aceasta sectiune din concurs)

Ø      La această secţiune pot participa elevi  din clasele V-XII.

Ø      Lucrările originale vor fi scanate sau fotografiate şi trimise pe adresa electronică precizată. Numele fişierului (de 1-5 cuvinte) va constitui şi motto-ul cu care participantul va intra în concurs.

Ø       Se vor trimite maxim 3 lucrări. (de preferat în 2 exemplare, pentru realizarea unei expozitii)

Ø      Tehnica de lucru – Puteţi folosi orice tehnică doriţi (în alb-negru sau color). Sunt obligatorii tehnici de multiplicare: gravuri; serigrafie; tipărituri; imprimări.

Ø      Dimensiuni – Ex-libris-ul nu va depăşi dimensiunile unui format A5.

Ø      Pe spatele lucrării se vor specifica:numele si prenumele autorului, varsta, localitatea si tehnica de lucru.

Ø      Lucrările vor conţine textul: EX-LIBRIS CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE „VASILE ALECSANDRI”.

Ø      Toate lucrările trimise, participante sau neparticipante la concurs, nu vor fi returnate. Drepturile de autor rămân în posesia autorului de ex-libris, dar prin participarea la concurs, acesta este de acord ca imaginile lucrărilor sale să poată fi folosite ca material de promovare a concursului.

Ø      Lucrările se pot trimite şi prin poştă, la adresa: Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, nr.37, Bacău, cod 600011, jud Bacău (pe numele Maria Creţu).

Temele pentru aceasta editie sunt:

1. „În lumea lui Alecsandri” – pentru elevii claselor V-VIII

2. „Alecsandri – Mistral, doi buni prieteni” – pentru elevii claselor IX-XII

IN ATENTIA CONCURENTILOR !

Informatiile referitoare la tema concursului pentru sectiunea Ex-libris se gasesc in ANEXA1.

SECŢIUNEA TRADUCERI – LIMBA FRANCEZĂ/ ENGLEZĂ

 • Aceasta sectiune presupune traducerea unor fragmente din opera lui Vasile Alecsandri în limbile respective.
 • Pot participa elevii claselor a IX-a – a XII-a, la una sau la ambele subsecţiuni

Participanţii vor trimite lucrările şi fişa de participare ca fişiere ataşate pe adresa electronică a concursului: francezaalecsandri@gmail.com, englezaalecsandri@gmail.com, în funcţie de subsecţiunea la care participă

Este obligatorie traducerea integrală a textelor, nu se acceptă prescurtări, iar nerespectarea regulilor privind identitatea participantului atrage excluderea din concurs.

Textele de tradus se gasesc in ANEXA 2

3. Jurizarea lucrărilor şi premierea

 • În perioada 01.12.2010 – 01.02.2011, juriul concursului, alcătuit din profesori, critici literari de prestigiu, editori, artişti plastici, critici de artă, oameni de teatru, va selecta creaţiile care vor fi premiate. De asemenea, cele mai valoroase lucrări vor fi publicate într-un volum special dedicat manifestării. Premierea va avea loc pe data de 26.02.2011.
 • Începând cu această ediție a concursului, secțiunea Ex-libris beneficiază de o colaborare internațională în ceea ce privește jurizarea, premierea și promovarea concursului, respectiv a câștigătorilor. Din juriu va face parte secretarul general al grupării ”Felibrige”, din Provența, Franța, domnul Jean-Marc Courbet, care va urmări și juriza în mod special ex-libris-urile participante la tema ”Alecsandri – Mistral, doi buni prieteni”.
 • Concurenţii care vor fi premiaţi vor fi anunţaţi telefonic sau prin e-mail, pentru a participa la festivitatea de premiere. Pentru a intra în posesia premiilor şi a volumului tipărit, este obligatorie participarea la festivitatea de premiere.
 • Se vor acorda premii în valoare de 2.500 lei, la care se adaugă premiile speciale oferite de sponsorii concursului.

Echipa de Proiect:

Responsabili: Director de proiect, prof. Vasile Cautiş

Coordonatori echipă, prof Călina Stroe şi prof. Ramona Mocanu

Responsabil financiar: contabil, Adina Popa

Responsabil asistenţă tehnică: ing. sistem Ingrid Armaşu

Responsabil mediatizare: prof. Luminiţa Pătrăşcan

Coordonatori evaluare secţiunea Creaţie literară –

prof. Ramona Mocanu,

prof. Călina Stroe,

prof. Daniela Enea

Coordonatori evaluare secţiunea Arte vizuale –

prof. bibl. Maria Creţu

Coordonatori evaluare secţiunea Traduceri –

prof. Florenţa Popa,

prof. Ramona Gavriloaia,

prof. Gabriela Petre-Căşeriu,

prof. Irina Pistol

Related Posts